پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: title در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1322 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).
 • Notice: Undefined index: text در hasta_shortcodes_shortcode_image_hovers() (خط 1323 از /var/www/izar.tj/html/sites/all/modules/hasta_cms/hasta_shortcodes/hasta_shortcodes.module).

کتابکده. کتاب های تازه نشر

22 Feb 2023

قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان

Submitted by Admin
254

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

FA
23 Aug 2022

نامۀ برتلس به استاد ص.عینی

Submitted by Admin
625

نامۀ برتلس به استاد ص.عینی

استاد دانشمند معظم!*

FA

صفحه‌ها

یاد رفتگان

صفحه‌ها

مقالات